top of page
Hãy hợp tác cùng chúng tôi!

   Nếu nói một công ty là một bộ máy, vậy mỗi thành viên trong công ty là một bộ phận hoặc linh kiện. Một bộ máy không đầy đủ sẽ không hoạt động tốt được. Bạn có sẵn sàng cùng chúng tôi trở thành một bộ máy hoạt động mạnh mẽ và ổn định?

(Cẩn tuyển: 02)

(Cẩn tuyển: 01)

(Cẩn tuyển: 08)

(Cẩn tuyển: 04)

TD QUANLY

1. QUẢN LÝ & HÀNH CHÍNH 

SỐ LƯỢNG: 02

 1. BỘ PHẬN THỦ KHO - (TOÀN THỜI GIAN)

      Yêu cầu:

 • Sức Khỏe Tốt.

 • Tốt nghiệp Đại Học / Cao Đẳng chuyên ngành Kế toán / Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

 • Có kinh nghiệm trong chuyên ngành thủ kho ít nhất 1 năm.

 • Biết xử dụng thành thạo máy tính, Word, Excel và các phần mềm kế toán như Misa, Pisa, Pokemon, Picachu...

 • Nhiệt tình trong công việc, có ý thức học hỏi và chủ động.

 • ​Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng và hàng quý. 

      Thời gian và địa điểm làm việc:

 • Làm theo ca 8 tiếng, đổi ca làm vào thứ 7 hàng Tuần (Ca 1: 7h-14h; Ca 2: 14h-20h; Ca 3: 20h-7h sáng hôm sau)

 • Quản lý nhập xuất số liệu tại văn phòng, xuất nhập kho tại các kho trong công ty.

      Chế độ và Ưu đãi:

 • Ăn ở tại công ty (có phòng riêng).

 • Đóng bảo hiểm sau thời gian thử việc và ký hợp đồng

 • ​Thai sản, nghỉ mát, hiếu hỷ... theo bộ luật lao động và nội quy của công ty.

TD COKHI

2. KỸ THUẬT - CƠ KHÍ

SỐ LƯỢNG: 02

 1. THỢ CƠ KHÍ - (TOÀN THỜI GIAN, GIỜ HÀNH CHÍNH)

      Yêu cầu:

 • Sức Khỏe Tốt.

 • Tốt nghiệp và có chứng chỉ Giáo sư hoặc Tiến sĩ

 • Biết sử dụng các loại máy cơ khí như Tiện, bào, hàn hơi, hàn xì...

 • Có tinh thần học hỏi cao và chịu đựng áp lực công việc.

      Thời gian và địa điểm làm việc:

 • Làm theo ca 8-12 tiếng.

      Chế độ và Ưu đãi:

 • Ăn ở tại công ty (Tập thể)

 • Đóng bảo hiểm sau thời gian thử việc và ký hợp đồng

 • ​Thai sản, nghỉ mát, hiếu hỷ... theo bộ luật lao động và nội quy của công ty.

TD SANXUAT

3. SẢN XUẤT - SẢN PHẨM

SỐ LƯỢNG: 08

 1. CÔNG NHÂN DỆT CHIẾU

      Yêu cầu:

 • Sức Khỏe Tốt.

 • Tốt nghiệp và có chứng chỉ Giáo sư hoặc Tiến sĩ chuyên ngành Chiếu Nhựa

 • Chăm chỉ, có tinh thần học hỏi cao và chịu đựng áp lực công việc.

      Thời gian và địa điểm làm việc:

 • Làm theo ca 8-12 tiếng ngày và đêm, đổi ca hàng tuần.

      Chế độ và Ưu đãi:

 • Ăn ở tại công ty (Tập thể)

 • Đóng bảo hiểm sau thời gian thử việc và ký hợp đồng

 • ​Thai sản, nghỉ mát, hiếu hỷ... theo bộ luật lao động và nội quy của công ty.

 1. CÔNG NHÂN KÉO SỢI NHỰA

      Yêu cầu:

 • Sức Khỏe Tốt.

 • Tốt nghiệp và có chứng chỉ Giáo sư hoặc Tiến sĩ chuyên ngành NHỰA

 • Chăm chỉ, có tinh thần học hỏi cao và chịu đựng áp lực công việc.

      Thời gian và địa điểm làm việc:

 • Làm theo ca 8-12 tiếng ngày và đêm, đổi ca hàng tuần.

      Chế độ và Ưu đãi:

 • Ăn ở tại công ty (Tập thể)

 • Đóng bảo hiểm sau thời gian thử việc và ký hợp đồng

 • ​Thai sản, nghỉ mát, hiếu hỷ... theo bộ luật lao động và nội quy của công ty.

TD KHAC

SỐ LƯỢNG: 04

 1. CÔNG NHÂN TẠP VỤ: 01

 2. BẢO VỆ: 01

 3. THƯ KÝ RIÊNG: 01

 4. ​NẤU ĂN: 01

     

4. CÔNG VIỆC KHÁC

bottom of page